Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pracujemy nad rozwojem świętokrzyskiej polityki senioralnej

Opublikowany 2016/03/09

9 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się spotkanie na temat polityki senioralnej i wprowadzenia regionalnego programu Świętokrzyski Senior. W spotkaniu, oprócz zarządu naszej Fundacji udział wzięli: Jerzy Pyrek - doradca marszałka ds. Seniorów, Karolina Jarosz - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ oraz rzecznik prasowy Urzędu Gminy we Włoszczowie - Iwona Boratyn.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat działań zmierzających do aktywizacji środowiska seniorów w regionie, wymienialiśmy doświadczenia i pomysły dotyczące wsparcia osób starszych. Nasza organizacja i Gmina Włoszczowa zaproponowały stworzenie pakietu ulg dla seniorów w świętokrzyskich placówkach kulturalnych, społecznych, muzealnych i opieki medycznej oraz „biletu seniora” na trasach kolejowych Przewozów Regionalnych. Padł też z naszej strony postulat wpisania wsparcia programów senioralnych do Budżetu Województwa, zwłaszcza w zakresie powstawania ośrodków aktywizacji osób starszych połączonych z poradniami specjalistów, fizjoterapią, rehabilitacją, świetlicami dziennego pobytu.

- Będziemy inicjować przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów – powiedział Jerzy Pyrek. Podkreślał, że spotkanie otwiera działania, które pomogą ułatwić seniorom dostęp do dóbr kultury, doradztwa, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.

Podczas spotkania zastanawialiśmy się jak najlepiej wykorzystać potencjał seniorów, ich kreatywność, pozytywne emocje, umiejętność organizacji i doświadczenie.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekt pt. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” – poinformowała Karolina Jarosz. Projekt, zakłada m.in. spotkania służące wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy pokoleniami, prezentacji podmiotów ekonomii społecznej i ich usług, które mogą służyć osobom starszym oraz panelu dyskusyjnego.

- Jesteśmy otwarci na politykę senioralną – mówiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Na przełomie maja i czerwca chcemy zorganizować spotkanie międzypokoleniowe z udziałem seniorów i młodzieży, które mam nadzieję, zaowocuje nowymi pomysłami do wspólnych działań.

Jak podkreśliła Karolina Jarosz Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w konkursach ogłaszanych dla organizacji pozarządowych również wspiera działania ukierunkowane do osób starszych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?