Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Opublikowany 2016/03/16

16 marca br. w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbyło się spotkanie rekrutacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanym udziałem w zadaniu „Centrum Aktywności Lokalnej – program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu jędrzejowskiego. 

Zadanie realizuje Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą we Włoszczowie, w partnerstwie z Gminą Włoszczowa i Gminą Sędziszów, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem zadania jest wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie włoszczowskim i jędrzejowskim poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, Zwiększenie potencjału organizacji to istotny czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej. Podczas spotkania prezes zarządu Fundacji CEdR Katarzyna Standerska oraz wiceprezes Małgorzata Bugaj i Monika Pater przedstawiły założenia projektu oraz omówiły wszystkie formy wsparcia, które skierowane są do organizacji i ich przedstawicieli (członków, wolontariuszy i pracowników). Okres realizacji zadania: 1 marca 2016 r. - 30 listopada 2017 r. Udział uczestników i podmiotów jest bezpłatny.

Do udziału w zadaniu mogą się zgłaszać:

- stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, KGW, mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie powiatów włoszczowskiego lub jędrzejowskiego

- osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terenie jednego z ww. powiatów, skierowane przez zarządy organizacji,

oraz

- osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe na terenie jednego z ww. powiatów, zainteresowane działaniem w III sektorze, współpracą międzysektorową, partycypacją obywatelską.

W ramach zadania przewiduje się realizację następujących form wsparcia:

- doradztwo księgowe, prawne, biznesowe,

- usługi księgowe i prawne,

- pomoc asystentów organizacji,

- szkolenia,

- mentoring,

- warsztaty współpracy,

- korzystanie z komputera i urządzeń biurowych, telefonu, Internetu.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób zainteresowanych, pochodzących z powiatu jędrzejowskiego można pobrać w biurze Fundacji Perspektywy i Rozwój w Sędziszowie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 537 683 600

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?