Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Projekt dotyczy utworzenia przez Fundację Perspektywy i Rozwój Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej "ARKADIA", które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Partnerem projektu jest Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin:
• Sędziszów,
• Słupia (Jędrzejowska),
• Nagłowice,
• Wodzisław,
• Jędrzejów.

Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:
BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ, w którym proponujemy:
- zajęcia z zakresu ICT (komputerowe),
- naukę języka obcego;

BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, a w nim:
- warsztaty rękodzieła artystycznego,
- warsztaty teatralne;

BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA oferujący :
- zajęcia ruchowe w wodzie,
- naukę pływania,
- choreoterapię,
- jogę.

W ramach działalności CASiM „ARKADIA” odbędą się ponadto:
- spotkania integracyjne,
- wykłady pn ŚWIADOMY OBYWATEL,
- obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form będzie wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego - Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach),
- wyjazdy integracyjne pn CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE,
- spotkania z prawnikiem i psychologiem, którzy będą wspierać uczestników podczas realizacji zadań (pogadanki, indywidualne konsultacje),
Zajęcia/warsztaty będą trwały 16 miesięcy. Uczestnicy (100 osób) zostaną zakwalifikowani na 8 miesięcy do poszczególnych 10-osobowych grup zajęciowo/warsztatowych wchodzących w skład 3 bloków tematycznych. Aby każdy z nich miał możliwość udziału w różnych zajęciach/ warsztatach, po pierwszych 8 miesiącach trwania projektu i zakończeniu poszczególnych cykli szkoleniowych, nastąpi przegrupowanie uczestników.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?