Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” stanowi część projektu pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych".

Zadanie to polegało będzie na utworzeniu przez Fundację Perspektywy i Rozwój DDP "ARKADIA"  dla 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i objęcie ich przez Stowarzyszenie PRO BONO teleopieką.

Czas trwania projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 (czerwiec, lipiec sierpień 2018 to okres remontu lokalu i rekrutacja uczestników).

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA” zmierzać będzie m.in. do usamodzielnienia seniorów, pobudzenia ich zaradności, wyrobienia poczucia społecznej użyteczności. Zapewniony zostanie transport (dowóz do DDP i odwóz do domów) oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Teleopieka będzie miała na celu błyskawiczną interwencję w sytuacjach alarmowych dotyczących zdrowia i życia seniorów.

Na potrzeby wszystkich uczestników projektu zostanie powołany Zespół Interwencyjny, który będzie się składał m.in. z prawnika i psychologa.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?