Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Projekt: Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej "ARKADIA"

Opublikowany 2018/06/04
 

Projekt dotyczy utworzenia przez FPiR Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej "ARKADIA", które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.
Zadanie publiczne realizowane będzie w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin: 
• Sędziszów, 
• Słupia (Jędrzejowska), 
• Nagłowice, 
• Wodzisław,
• Jędrzejów.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Projekt "Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych"

Opublikowany 2018/06/01
 

Cel głównym innowacyjnego partnerskiego projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny, w tym w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowości wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Projekt pn.: "CZAS JUNIORA I SENIORA"

Opublikowany 2015/06/03

    Fundacja Perspektywy i Rozwój otrzymała wsparcie finansowe na realizację zgłoszonego przez siebie projektu w tegorocznej edycji otwartego konkursu ofert Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

     Projekt, który FPiR realizuje w partnerstwie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sędziszowie - już od 4 maja 2015 r. - nosi tytuł „Czas juniora i seniora” i jest inspiracją do odkrywania zalet wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego zarówno przez seniorów, jak i juniorów.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 60 osób z terenu Gminy Sędziszów oraz Gminy Słupia (Jędrzejowska), w tym 40 seniorów (60+) i 20 juniorów (7-17 lat).

     Uczestnicy biorą udział w wielu ciekawych zajęciach i spotkaniach, m.in.: zajęciach ruchowo-tanecznych, nauce pływania, zajęciach ruchowych w wodzie, rajdach pieszych z wykorzystaniem techniki Nordic Walking, rajdach rowerowych oraz spotkaniach ze specjalistami – lekarzem, rehabilitantem, strażakiem, prawnikiem, psychologiem, pielęgniarką środowiskową, policjantem. 

Projekt: "Rozwój i wzmocnienie potencjału FPiR"

Opublikowany 2015/01/08


 
 

W ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”, realizowanego przez kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Fundacja Perspektywy i Rozwój otrzymała mikrodotację na projekt „Rozwój i wzmocnienie potencjału FPiR”. Został on zrealizowany od października do grudnia 2014 r. Projekt miał na celu zakup wyposażenia technicznego do biura organizacji. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności!

Fundacja Perspektywy i Rozwój partnerem projektu "Kobieta na świeczniku"

Opublikowany 2014/09/16

Celem projektu „Kobieta na świeczniku”, który Biblioteka Publiczna w Słupi realizuje w partnerstwie z Fundacją Perspektywy i Rozwój, jest aktywizacja kobiet z gminy Słupia do uczestniczenia w życiu publicznym oraz wzrost świadomości społecznej wśród pań. Projekt współfinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Współpraca Fundacji Perspektywy i Rozwój z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich w realizacji projektu „Przyrodnicze spacery po Krakowie”

Opublikowany 2014/09/16

Projekt „Przyrodnicze spacery po Krakowie” jest kolejną już edycją „zielonych spacerów” po Krakowie, realizowanych od 2010 roku przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich oraz współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?