Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Projekt: Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej "ARKADIA"

Opublikowany 2018/06/04
 

Projekt dotyczy utworzenia przez FPiR Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej "ARKADIA", które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.
Zadanie publiczne realizowane będzie w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin: 
• Sędziszów, 
• Słupia (Jędrzejowska), 
• Nagłowice, 
• Wodzisław,
• Jędrzejów.

Wniosek został złożony przez FPiR w tegorocznym konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W sumie w edycji rządowego Programu dotacyjnego FIO2018 spłynęło 2884 wniosków z całej Polski.
O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:
I. Małe Inicjatywy (konkurs na operatorów regrantingu)
II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.
Do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert: 26 w priorytecie I, 351 w priorytecie II, 119 w priorytecie III oraz 43 w priorytecie IV.
FPiR uplasowała się na 68 miejscu w priorytecie II z 230 punktami i otrzymała dofinansowanie w kwocie 287 860,00 zł.
Zwycięski projekt dotyczy utworzenia przez FPiR CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ "ARKADIA", które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.

Zadanie publiczne realizowane będzie w Partnerstwie z Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin:
• Sędziszów,
• Słupia (Jędrzejowska),
• Nagłowice,
• Wodzisław,
• Jędrzejów

W okresie od 20.07.2018 do 31.08.2018 odbędzie się rekrutacja. Zostanie ona poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną skierowaną do osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

W ramach działalności CASiM „ARKADIA” odbędą się:
- spotkania integracyjne,
- wykłady pn ŚWIADOMY OBYWATEL,
- obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form będzie wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego - Domu im. Józefa Piłsudskiego w     krakowskich Oleandrach),
- wyjazdy integracyjne pn CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE,
- spotkania z prawnikiem i psychologiem, którzy będą wspierać uczestników podczas realizacji zadań (pogadanki, indywidualne konsultacje),
- BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ:
    • zajęcia z zakresu ICT,
    • nauka języka obcego;
- BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH:
    • warsztaty rękodzieła artystycznego,
    • warsztaty teatralne;
- BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA:
    • zajęcia ruchowe w wodzie,
    • nauka pływania,
    • choreoterapia,
    • joga.
Zajęcia/warsztaty będą trwały 16 miesięcy. Uczestnicy (100 osób) zostaną zakwalifikowani na 8 miesięcy do poszczególnych 10-osobowych grup zajęciowo/warsztatowych wchodzących w skład 3 bloków tematycznych. Aby każdy z nich miał możliwość udziału w różnych zajęciach/ warsztatach, po pierwszych 8 miesiącach trwania projektu i zakończeniu poszczególnych cykli szkoleniowych, nastąpi przegrupowanie uczestników.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?