Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Współpraca Fundacji Perspektywy i Rozwój z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich w realizacji projektu „Przyrodnicze spacery po Krakowie”

Opublikowany 2014/09/16

Projekt „Przyrodnicze spacery po Krakowie” jest kolejną już edycją „zielonych spacerów” po Krakowie, realizowanych od 2010 roku przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich oraz współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

W tym roku (2014) sędziszowska Fundacja Perspektywy i Rozwój współpracowała w realizacji V edycji krakowskich spacerów edukacyjnych. Odbywały się one, w każdy weekend w okresie od 14 czerwca do 17 sierpnia, po cennych przyrodniczo (pod względem botanicznym, geologicznym, ornitologicznym itp.) terenach Krakowa. Miejscami odwiedzanymi podczas tegorocznych wypraw były:
- Panieńskie Skałki i Las Wolski,
- Łąki Nowohuckie,
- Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,
- Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka,
- Kompleks Łąk w Kostrzu,
- Łąki w Toniach,
- Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły,
- Aleja Waszyngtona i Sikornik,
- Zalew Bagry i Staw Płaszowski,
- Zbiornik Zesławice,
- Użytek ekologiczny "Uroczysko w Rząsce",
- Użytek ekologiczny "Uroczysko Kowadza",
- Krakowskie Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa,
- Dolina Wilgi,
- Kopiec Wandy i Lasek Mogilski,
- Murawy kserotermiczne w Mydlnikach,
- Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika”,
- Użytek ekologiczny "Staw przy Kaczeńcowej",
- Użytek ekologiczny "Rozlewisko potoku Rzewnego",
- Łąki w Opatkowicach, Fort 51, Rajsko i okolice.
Spotkania prowadzili eksperci (botanicy, zoolodzy, entomolodzy itp.), którzy w sposób ciekawy i dostosowany do potrzeb odbiorców prezentowali cenne walory przyrodnicze znajdujące się na terenie Krakowa i ukazywali rzadkie gatunki zwierząt i roślin, a także siedliska ich bytowania oraz formy ich ochrony. Kraków to miasto bogate pod względem przyrodniczym i geologicznym. W jego obrębie znajdują się liczne formy przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Tymczasem promocja miasta ogranicza się najczęściej do zabytków architektury, tras rowerowych czy wydarzeń kulturalnych, z pominięciem wyjątkowego i różnorodnego bogactwa gatunków flory i fauny, a także urozmaiconej rzeźby terenu. Projekt „Przyrodnicze spacery po Krakowie” odpowiedział więc na potrzebę skierowania uwagi na najwartościowsze ze względów przyrodniczych obszary Krakowa, rozpoznanie ich walorów oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?